13 maja 2020

Helikopter

Helikopter

Do przyotowania helikoptera są potrzebne:

  • kartka formatu A4
  • nożyczki

Inspirację opracowała Agnieszka Namysł i Izabela Wach.