12 sierpnia 2020

Bezpłatne przejazdy dla dzieci

W nadchodzącym roku szkolnym z bezpłatnych przejazdów skorzystają dzieci i młodzież będący mieszkańcami naszej gminy i uczęszczający do wszystkich szkół, zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Bilety będą obowiązywać od momentu załadowania do zakończenia nauki w roku szkolnym 2020/2021. •

- Szkoły podstawowe – od 17 sierpnia do 18 września 2020 r. można składać w szkołach karty PEKA/PEKA junior. Po załadowaniu będą do odbioru w sekretariatach szkół. Bilety uprawniają do przejazdów w całej Aglomeracji Poznańskiej. Koszt biletu to 60 zł na ucznia, pokryty będzie z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. •

- Szkoły ponadpodstawowe (Liceum oraz Zespół Szkół Technicznych) karty PEKA należy dostarczyć do sekretariatów w/w placówek w celu ich załadowania w terminie od 17 sierpnia do 15 września 2020 r. Koszt to 350 zł, pokryty z budżetu Gminy upoważnia do przejazdów tylko po terenie gminy Tarnowo Podgórne. Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych poza terenem Gminy niestety w tym roku nie skorzystają z bezpłatnych przejazdów. To skutek przede wszystkim niepewnej sytuacji spowodowanej przez COVID 19. W tym roku na kartach PEKA ok. 200 tys. złotych zostało niewykorzystanych w związku z zamknięciem szkół od 12 marca i nie mamy możliwości odzyskania tej kwoty. Załadowanie kart PEKA na nowy rok szkolny wiązałoby się z wydatkiem w wysokości ponad 900 tys. złotych. A dzisiaj trudno przewidzieć rozwój covidowej rzeczywistości…

Uczniowie posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzymają od Gminy bezpłatne bilety na dotychczasowych zasadach.

 

źródło: tarnowo-podgorne.pl