01 lutego 2021

Bezpłatne konsultacje z pedagogiem

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka mieszkającym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pedagogiem, terapeutą, tutorem.


Konsultacje to spotkania mające na celu swobodną rozmowę o dziecku, doświadczanych przez niego i rodzinę problemach i trudnościach, ale też zasobach i mocnych stronach. 

Podczas rozmowy specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad diagnostyczny oraz wspólnie z rodzicami zastanawia się nad najlepszym dla dziecka i rodziców rozwiązaniem sytuacji. Bazując na potrzebach i zasobach rodziny wspólnie wypracowujemy różnego rodzaju rozwiązania.

Niekiedy konsultacje mogą mieć formę spotkań psychoedukacyjnych.

Zapisy mailowe: familijnagmina@gmail.com